Preskocit navigáciu
FIRE-RESCUE-COOPERATE 2018

FIRE-RESCUE-COOPERATE 2018

11.12.2018   Na základe dlhodobej spolupráce v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle prísl. dohôd o spolupráci medzi MO SR a MV SR – Prezídiom HaZZ,  ako aj  podža  Plánu prípravy ZZ III. na mesiac december 2018 bolo dňa 11. decembra 2018 v priestoroch ZZ III. Zemianske Kostožany vykonané Medzirezortné taktické cvičenie hasičských jednotiek  „FIRE-RESCUE-COOPERATE 2018“ (ďalej „TC FRC 2018“). Námetom TC FRC 2018 bol  ...

Spoločensko-vedný seminár

Spoločensko-vedný seminár
26.11.2018  Dňa 26. novembra 2018 v čase od 08.00 hod. do 10.45 hod. v priestoroch Kultúrneho domu ZZ III. Zemianske Kostožany historik Mgr. Ondrej GODÁL z ...

Zdokonažovacia príprava príslušníkov ZZ III. v ZBZ

Zdokonažovacia príprava príslušníkov ZZ III. v ZBZ
21.11.2018   Dňa 21. novembra 2018 absolvovali v priestoroch VÚ 1056 Zemianske Kostožany prísl. útvaru zdokonažovaciu prípravu PrV v oblasti ZBZ, z Takti...

Topožčiansky nočný beh 2018

Topožčiansky nočný beh 2018
14.09.2018 Tretieho ročníka Topožčianskeho ZKW nočného behu sa zúčastnilo dňa 14.09.2018 583 bežcov v kategórii dospelých. K tomu sa pridalo 179 účastníkov v detskom behu a do ...

Výcvik vojenskej poriadkovej služby

Výcvik vojenskej poriadkovej služby
28.06.2018Dňa 28. júna 2018 v dopoludňajších hodinách vrcholil výcvik vojenskej poriadkovej služby u ZZ III. Zemianske Kostožany, a to formou praktického preskúšania v...

Zdokonažovacia príprava príslušníkov ZZ III. v ZBZ

Zdokonažovacia príprava príslušníkov ZZ III. v ZBZ
05.03.2018Dňa 05. marca 2018 absolvovali v priestoroch VÚ 1056 Zemianske Kostožany prísl. útvaru zdokonažovaciu prípravu PrV v oblasti ZBZ, Strelecká príprava, T-1 Str...

Memoriál kpt. Adolfa Weinholda - 2. ročník

Memoriál kpt. Adolfa Weinholda - 2. ročník
27.04.2017Dňa 27. apríla 2017 usporiadal VÚ 1056 Zemianske Kostožany, Zväz vojakov SR -  klub Horná Nitra v spolupráci s obcou Zemianske Kostožany, mestom Partizá...

Spoločensko-vedný seminár

Spoločensko-vedný seminár
31.03.2017   Dňa 31. marca 2017 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. sme v priestoroch VÚ 1056 Zemianske Kostožany privítali Ing. Jána JENČA, Vedúceho odboru cestnej dop...

Zdokonažovacia príprava príslušníkov ZZ III.

Zdokonažovacia príprava príslušníkov ZZ III.
03.03.2017Dňa 22. februára 2017 vykonali profesionálni vojaci Zásobovacej základne III. v Zemianskych Kostožanoch zdokonažovaciu prípravu zo streleckej prípravy - strelecké nácv...

Skoči na menu
Share